logAlgemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden iSport11 VOF

 1. Omruilvoorwaarden:

Omruilen van de gekochte goederen is mogelijk maar de kosten voor het terugzenden van goederen zijn ten laste van de koper. Het pakket moet binnen de 7 dagen na ontvangst worden teruggestuurd naar :

iSport11 VOF
Rollewagenstraat 40
1800 Vilvoorde
BE 0629857523
www.isport11.be
isport11@proximus.be

Een specifiek artikel kan slechts omgeruild worden voor een identiek artikel in een andere maat. Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van 7 dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gepast - zoals dit ook bij het passen in een winkel gebruikelijk is. De goederen moet voorzien zijn van de originele etiketten en labels, moeten ongedragen en ongeschonden zijn, en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad door oneigenlijk gebruik anders dan hierboven beschreven, dan behoudt iSport11 VOF zich het recht voor om de omruiling te weigeren. Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan kunnen bestelde goederen niet omgeruild worden.

2. Prijzen, betalingswijzen en levering:

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW en exclusief de transportkosten. Betaling van de artikelen gebeurt via één van de in de webshop voorziene betalingsmogelijkheden. De goederen zullen steeds worden geleverd volgens de door de klant gewenste verzendingswijze en dit binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Tijdens het eindejaar is er een langere uitlevingstermijn mogelijk wegens de feestdagen. 

3. Bestelling van producten in actie:

Deze producten zijn steeds inclusief btw. Omruilen van gekochte goederen is mogelijk, maar de kosten voor het terugzenden naar iSport11 VOF en het opnieuw versturen van het geruilde artikel zijn steeds ten laste van de koper. Het pakket moet binnen de 7 dagen na ontvangst worden teruggestuurd.

4. Weigering van bestellingen:

iSport11 VOF behoudt zich het recht voor elke on-line bestelling te weigeren. Deze beslissing kan iSport11 VOF volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer iSport11 VOF ervoor kiest een online bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

5. Bescherming van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door iSport11 VOF of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee iSport11 VOF of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling. Telkens wanneer iSport11 VOF persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die iSport11 VOF hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd. Naast de hierboven beschreven doeleinden mag iSport11 VOF uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle reclame die u wordt toegestuurd zal verband houden met producten van iSport11 VOF. Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor iSport11 VOF reclame-initiatieven. Alle commerciële e-mails van iSport11 VOF bevatten een afmeldingslink ('unsubscribe link'), waarop u kunt klikken om zich af te melden. Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. iSport11 VOF zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

6. Wettelijke informatie over het recht op terugzending - Recht om van de verkoop af te zien:

De consument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, binnen 3 dagen. Deze periode gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Het tijdig terugzenden van het artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van de koper. De artikelen dienen binnen 3 dagen te worden teruggezonden naar het volgende adres: 

iSport11 VOF 
Rollewagenstraat 40 
1800 Vilvoorde 
België 

Gevolgen van de terugzending Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven, evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen - zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn. De waarde van de terugzending zal door iSport11 VOF worden overgeschreven op het rekeningnummer van de klant na ontvangst van de terugzending, deze overschrijving zal binnen de 5 werkdagen worden ontvangen.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop